+46 73-533 41 64 info@kontorspost.se

Reklam via post, mail och sociala medier

Hur du maximerar genomslag

Idag har allt mer reklam övergått till digitala format. Men faktum är att konsumenter föredrar tryckt reklam i traditionella kanaler – 67% anser också att tryckt reklam är mer personlig än reklam på nätet. Enligt undersökningar är tryckt reklam i kombination med digital reklam den reklammetod som ger högst ROI (return on investment).

Kontorspost kompletterar reklamutskick via post med utskick via mail och annonsering via Facebook, Instagram och LinkedIn. På så sätt maximerar du både räckvidd och genomslag och stärker ditt varumärke i flera kanaler – samtidigt. Helt enkelt reklam som levererar!

Rätt erbjudande till rätt mottagare

Kontorspost arbetar med målgruppsanpassad direktförsäljning och kommunikation. Vår tjänst är skräddarsydd för dig som vill nå ut till kontor. Genom att rikta dig direkt till din målgrupp kan du anpassa dina formuleringar, dina argument och din tonalitet så att budskapet blir precis rätt för mottagaren. Vi hjälper dig att nå ut med rätt erbjudande till rätt mottagare i rätt kanaler!

Det är smart att synas tillsammans

Våra utskick består av upp till 16 reklamblad från olika annonsörer. Reklambladen har formatet A6 som är ett bevisat inbjudande och lätthanterligt format för mottagaren – samma format som vykort!

Genom att dela på de fasta utgifterna för tryck, kuvertering och distribution blir kostnaderna mycket lägre än när du producerar utskick på egen hand. Utskickens mångfald av produkter och tjänster ökar i sin tur engagemanget hos mottagaren. Dessutom är det klimatsmart!

Hur fungerar det?

  1. Du lämnar tryckunderlag
  2. Reklambladen trycks och kuverteras hos oss
  3. Utskicken distribueras till valt distributionsområde
  4. Postutskicken kompletteras med mailutskick och annonsering via sociala medier

I behov av designhjälp?

Saknar du kunskap inom grafisk design eller helt enkelt tiden att designa reklambladet på egen hand?
Vi erbjuder två olika designpaket för dig med behov av designhjälp.

Designpaket 1

Vi ansvarar delvis för designen – Kunden har huvudansvar för design och utformning men vill ha tips och råd på vägen.

Designpaket 2

Vi ansvarar för hela designen – Kunden lämnar grundunderlag till Kontorspost som därefter har huvudansvar för design och utformning.

Wow – intressant! Berätta mer!

Företag och organisationer av alla storlekar har använt Kontorspost sedan 80-talet med lyckade resultat. Börja du också! Kontakta oss för att få veta mer om vad vi kan göra för just ditt företag!