+46 73-533 41 64 info@kontorspost.se

Ladda ner Kontorsposts presentation

Välkommen till Kontorspost!

Vi lever i en tid där framväxten av nya medier har ritat om kommunikationskartan. För att nå ut med ditt budskap behöver du idag kommunicera medvetet och brett. Människors nya vanor gör det nödvändigt att finnas både i människors brevlådor, inkorgar och flöden på sociala medier.

Kontorspost kombinerar reklamutskick via post med mailutskick och annonsering på sociala medier. På så sätt får du fördelarna från både den tillförlitliga direktreklamen och nya digitala kanaler – samtidigt som du når ut direkt till kontor. Vi erbjuder en kundnära reklamupplevelse där konsultation, tryck, kuvertering, distribution och marknadsföring ingår!